Monday, February 10, 2014

Mish kali

Ah, ne të varfërit që ngelëm duke ngrënë mish viçi dhe nuk e provuam njëherë këtë mishin e kalit...

Shkroi: Stop InjorancësNo comments: