Thursday, January 13, 2011

Përkrenarja e Skënderbeut

Sipas Kristo Frasherit,
Përshkrimi i përkrenares
Përkrenarja e Skënderbeut është punuar në metal të bardhë, pajisur me një rrip (ruban) të larë në ar. Në majë të saj është vendosur një kokë dhije me brirë, punuan në bronx të larë gjithashtu në ar.
Në pjesën e poshtme të saj, ka rreth e rrotull një rrip bakri me një mbishkrim prej gjashtë rrokjesh, të ndarë midis tyre me rozeta: IM*PE*RA*TO*RE*BT, që do të thotë: Jhezus Nazarenus*Principi Emathiae “Regi Albaniae* Terrori Osmanorum *Benedictat Te (Jezuj i Nazaretit të beton ty Skënderbej, princ i Matit, Mbret i Shqipërisë, Tmerri i osmanllinjve, Mbret i Epirit). Por rripi prej bakri me këto gjashtë monograme duket se është vënë më vonë në përkrenare nga pasardhësit e Heroit, të cilët kanë menduar se me shtimin e titujve do t’ia rritnin atij vlerën, kurse, siç u tha, ai nuk ka mbajtur asnjë nga këto tituj, por vetëm “zot i Shqipërisë” (Dominus Albaniae).

Perkrenarja e Skenderbeut nuk mund te jete e kohes se Skenderbeut pasi ajo permban shkrimin:
*PE*RA*TO*RE*BT, që do të thotë: Jhezus Nazarenus*Principi Emathiae “Regi Albaniae* Terrori Osmanorum *Benedictat Te

dhe emri Jezus nuk del ne frengjisht para vitit 1740 (shih Petit Robert) dhe ne anglisht para vitit 1924.

http://dictionary.reference.com/search?q=Jesus
Jesus
c.1175 (O.E. simply used hælend "savior"), from Gk. Iesous, attempt to render Aramaic proper name Jeshua (Heb. Yeshua) "Jah is salvation," a common Jewish personal name, the later form of Heb. Yehoshua (see Joshua). As an oath, attested from 1377. For Jesus H. Christ (1924), see I.H.S. First record of Jesus freak is from 1970. Jesu, common in M.E., is from the O.Fr. objective case.

Në citimin e mësipërm nuk na jepet asnjë shembull tjetër se kur përmendet për herë të parë emri Jesus, pikërisht në këtë formë. Shembujt nga hebraishtja nuk janë shembuj. Civilizimi çifut është një nga Mashtrimet më të paturpshme të historisë.

Te http://www.cnrtl.fr/definition/jésus lexojme se

Hist. 1. 1496 Jhesus interj. (Andrieu de La Vigne, Le Mystère de Saint Martin, éd. A. Duplat, 3638); 2. 1633 papet. (doc. ds de Beaurepaire, Dern. mél. hist. et archéol., 195 ds Fonds Barbier : Papier du nom de Jesus); 1704 (Trév. : voilà de bon Jesus); 3. 1753 terme d'affection (Vadé, Bouquet du Roy, p. 15 : p'tit Jesus de cire); 4. 1840 dévotion au cœur de Jésus, à l'enfant Jésus « image représentant un cœur ou un enfant Jésus entouré d'une gloire » (Ac. Compl. 1842). De Jésus, nom propre. Au sens 2 parce que cette sorte de papier portait dans la marge la marque I.H.S., monogramme de Jésus. Fréq. abs. littér. : 77. Bbg. Chautard, (É.). La Vie étrange de l'arg. Paris, 1931, p. 652. - Quem. DDL t. 19. - Sain. Arg. 1972 [1907], p. 103, 115.

Keshtu, kush di frengjisht, sheh se me 1496 Jhesus eshte nje pasthirrme, nuk eshte emer, dhe me sa duket eshte shkruar ne ndonje fallsifikim te shkruar me vone, pasi nuk ndeshet ne biblen frenge. Edhe me 1633 nuk eshte bibla frenge qe e permend kete emer, por ndonje dokument tjeter i fallsifikuar dhe ky me vone. Edhe ne vitin 1704 ne nuk kemi perseri Jezusin per te cilin na kane folur. Keshtu qe mbetet i vertete shenimi i Petit Robert, qe ne frengjisht fjala jesus ka dale vetem ne vitin 1740

Përse kaq vonë?
Si ka mundësi, që ky Jesus të qëndronte në kapelen (përkrenaren) e Skënderbeut?

Këto gjëra nuk duan t'i lexojnë, i lexojnë por kanë frikë se mos përfundojnë si 48 mikrobiologët e Amerikës. Po pse, me frikacakë do të përmirësohet jeta e shqiptarëve? 

Çlirim Xhunga

No comments: