Wednesday, March 5, 2014

GOLD AG dhe Islami

Një farë këngëtari nga Presheva me emrin Gold AG, që së fundmi shan ateistët, Vaso Pashën e mbron Shefqet Krasniqin, po i thotë vetes musliman.

Injorant, në islamin tënd muzika është e ndaluar!
Imagjino tani sa "haram", është ai rrepi yt amerikan...

Shkroi: Stop Injorancës !

"Kënga dhe veglat muzikore janë fyejt e shejtanit" Ebu Bekri

No comments: