Wednesday, March 5, 2014

Urgjentisht të gjithë qentë e zinj lyeni me ngjyra

Urgjentisht të gjithë qentë e zinj lyeni me ngjyra, pasi sipas Hoxhës së njohur Irfan Salihu, sipas Profetit Muhamed, qentë e zinj janë shejtana që duhen mbytur.

Ja, shikojeni këtë Shejtan në foto, a s'është për t'ia këputur kokën?!
Shkroi: Stop Injorancës !

Deklarata e marrëzisë: http://youtu.be/nUbl6pRCtb0

No comments: