Friday, March 28, 2014

"O maaaa"

Ndihmë kur kërkon,
përkrahja kur mungon,


përkëdhelje kur merr,
dashuri kur gjen.

Kur trembesh, habitesh,
dhe këmbën kur vret,
ashtu porsi të gjithë
ti "O maaa", thërret!

Shkroi: Stop Injorancës !

No comments: