Tuesday, September 4, 2012

Cilësitë e gruas muslimane?

Kjo foto është e shkëputur prej një statusi të datës 1 maj, prej faqes "Në mbrojtje të Shefqet Krasniqit" dhe flet rreth cilësive të gruas muslimane".

Realisht Allahu urren dhe dëshiron që gruaja muslimane të urrejë çdokënd që nuk është musliman?

No comments: