Thursday, October 18, 2012

Allahu do Kurban, faqen "Stop Injorancës"!

Fotoja e mësipërme është shkëputur nga Libri i Historisë për klasat e 6-a fillore në Kosovë.

Ithtarët islamikë janë hidhëruar me prirjen e historisë për ti trajtuar të vërtetat historike, pa i zbukuruar ato.


Ata këmbëngulin se Lufta ndaj të Pafeve në arenën shqipfolëse, bëhet ende në stad virtual.
Fotoja e mësipërme e shkëputur nga:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151240610790255&set=a.307819580254.193714.306983555254&type=1&theater
Fotoja e mëposhtëme e shkëputur nga:
http://www.facebook.com/MesoPerIslaminn/posts/385722521500585

Shkroi: Stop Injorancës !

No comments: