Thursday, October 18, 2012

Sekreti i gurit gjigant që qëndron në ajër

Një fenomen i veçantë ndodh në fshatin Al-Hassa në Arabin Saudite, ku një gur gjigant një herë në vit gjatë muajit prill qëndron në ajër në një distancë prej 11 cm nga sipërfaqja e tokës për rreth 30 minuta.

Thuhet se para disa vitesh, një kriminel u vra pikërisht pas këtij shkëmbi, pasi ishte fshehur aty. Incidenti ndodhi gjatë muajit prill, të vitit 1

989-të. Ndërkohë mund të shikosh dhe njollat e gjakut që ndodhen ende mbi shkëmb, që për një arsye që pashpjegueshme në momentin kur shkëmbi shkëputet nga sipërfaqja e tokës njollat kthehen në të lëngshme.

Banorët e zonës, disa herë janë munduar të fshijnë njollat e gjakut, por më kot. Pas disa vitesh ato rishfaqen përsëri automatikisht.

Ligjet e islamit, nuk lejojnë që kjo dukuri e rrallë të bëhet e njohur në mbarë botën, por e mbajnë atë të fshehtë, duke u mjaftuar vetëm në Arabi si sekreti i përbashkët. G. Shekulli

Tani sekreti i këtij guri që rebelohet ndaj ligjeve të fizikës, (të cilin Gazeta Shekulli e shkruan në titull, por nuk e sqaron gjatë shkrimit), është se pikërisht gjatë kësaj periudhe të vitit, publikohen fotot e tij, të modifikuara në Fotoshop.
Shkroi: Stop Injorancës
Më tepër: http://islamgreatreligion.wordpress.com/2010/07/07/flying-floating-stone-in-jerusalem-fake-miracle-fake-image-hoax/

No comments: