Sunday, October 7, 2012

Çfarë lejohet në islam?

Po të bësh një kërkim në motorrin "Google" me fjalët "A lejohet në islam"? të dalin qindra pyetje të besimtarëve të çoroditur, që duan të mësojnë se çfarë është e ndaluar apo jo në islam.

Ja psh pyetjet e para që shfaqen në kërkimin e "Google-s":

1. A lejohet klonimi ne Islam?
www.youtube.com/watch?v=OVr9tSl9aa4
2. A lejohet ne islam martesa e gruas me kater burra?
http://www.islami-puke.org/t925-a-lejohet-ne-islam-martesa-e-gruas-me-kater-burra
3. A lejohet masturbimi në Islam ?
http://forumi.kurandhesunet.net/pyetje-pergjigje%2833%29/a-lejohet-masturbimi-ne-islam%2816304%29.html
4. A është e lejuar muzika në Islam?
http://www.ahmadiyya-islam.org/al/islami/virtytet-e-muslimanit/a-lejohet-muzika-ne-islam/
5. A lejohet Mbajtja e qenit ne shtepi?
http://davetiislam.com/di/index.php?option=com_content&view=article&id=2445%3Aa-lejohet-mbajtja-e-qenit-ne-shtepi&catid=61%3Apyetje-a-pergjigje&Itemid=176
6. A lejohet Masturbimi(vetknaqja) te ata qe nuk jan te martuar ?
http://www.elbuhari.at/html1/oben-pergjigjet/42-a-esht-e-haram-apo-hallal/356-a-lejohet-masturbimivetknaqja-te-ata-qe-nuk-jan-te-martuar-
7. Martesa e plakut me foshnja lejohet ne Islam?
http://www.topix.com/forum/world/albania/TTGTVJQA65UF1GFI2
8. Twitter / forumiislam: A lejohet te luah shah ne islam?
twitter.com/forumiislam/statuses/175227923056443394
9. Ahmed Kalaja - A lejohet shkurtimi i mjekres ne islam?
www.youtube.com/watch?v=KeOuTzNGuz4
10.A Lejohet Seksi Ne Islam?
menshealthhub.com/tag/a-lejohet-seksi-ne-islam
11.A lejohet boksi në Islam?
http://www.omerbajrami.com/index.php?option=com_content&view=article&id=433%3Aa-lejohet-boksi-ne-islam&catid=43%3Apergjigje&Itemid=74

A nuk do ishte më e thjeshtë dhe praktike të tregohej se çfarë lejohet në islam dhe gjithë të tjerat do nënkuptoheshin që nuk lejohen? (Shkroi: Stop Injorancës !)

No comments: