Thursday, October 3, 2013

Feja dhe Shkenca ndaj masturbimit

- Sipas statistikave zyrtare të pranuara unanimisht, mbi 90% e popullsisë botërore janë besimtarë fetarë.
- Po sipas të njëjtave statistika, mbi 90% e njerëzve të pjekur seksualisht, masturbojnë...

Shkroi: Stop Injorancës !


No comments: