Thursday, October 31, 2013

Moralistët hipokritë

Youporn” është krijuar në vitin 2006. Në vitin 2012, faqja online ka arritur të regjistrojë 4 miliardë e 800 mijë vizitorë, të cilët kanë parë mesatarisht 8 video secili.

Kjo është shumë e rëndë për një botë si e jona, ku 88.69% e banorëve të saj janë besimtarë fetarë, predikues të zellshëm të virtytit e moralit.

Shkroi: Stop Injorancës !
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations

No comments: