Thursday, January 10, 2013

Ambasadorët shqiptarë nëpër Botë


1. Gjergj Laçi - Shqipëri, Greqi, Maqedoni, Serbi, Kosovë, Bullgaria, Turqia, Italia, Gjermania, Franca, Kroacia etj.

2. Naser Kelmendi - Mal të Zi, Kosovë, Republika e Maqedonisë, Kroacia, Serbia, Gjermania dhe SHBA

3. Myfit Dika - Kanada, SHBA, Europë

4. Princ Dobroshi - Europë
5. Xhevedet Lika - Nju Jork
6. Lulzim Krasniqi - Kroaci
7. Naser Xhelili - Suedi
8. Vëllezërit Osmani - Gjermani
9. Kapllan Murati - Belgjikë
10. Gjoni Aleta - Brazil
11. Luan Plakici - Mbretëria e Bashkuar
12. Baki Sadiku - Sllovaki
13. Plaurent Dervishaj - SHBA (Gjendet ende tek lista e "Mos Wanted")
14. Dukagjin Nikollaj - SHBA (Gjendet ende tek lista e "Mos Wanted")
15. Aleks Rudaj - Nju Jork
16. Zef Mustafa - Nju Jork
17. Gjavit Thaçi - Nju Jork
18. Ismail Lika - Nju Jork
19. Kujtim Lika - Toronto
20. Alfred Shkurti - Lushnjë
21. Lul Berisha - Durrës
22. Adrian Hoxhallari - Pogradec

Burimi: http://en.wikipedia.org/wiki/Albanian_mafia

No comments: