Thursday, January 10, 2013

RESPEKTO MENDIMIN NDRYSHE


Në gjithë këto vite debati dashamirës virtual kam hasur shpesh këshillë-akuzën "Respekto mendimin ndryshe".

Si i thonë një shprehje, nuk ka rëndësi nëse je apo nuk je budalla, kur të gjithë të quajnë të tillë dhe pikërisht si pasojë e përsëritjes së këtyre kritikave në raport të drejtë edhe me ngritjen e tonit, vendosa ta shtjelloj njëherë çështjen komplekse të mendimit ndryshe.

Si fillim nevojitet të shkoqitet njëherë e mirë se ç'është mendimi ndryshe.
Mendim ndryshe trajtohet zakonisht ai mendim që kundërshton një dogmë, një normë, një modë, apo model popullor të menduari.
Por gjithashtu mendim ndryshe mund të konsiderohet me paksa guxim, mendimi i çdokujt prej nesh, pasi është utopike të mendohet që të gjithë, apo një pjese e madhe të jemi dhe të mendojnë njësoj.
Faqja jonë, e cila sot nuk shquhet shumë për numrin e anëtarëve të rregjistruar në të, shquhet për një cilësi tjetër e cila iu mungon pjesës më të madhe të faqeve edhe me numër më të madh anëtarësh, këtu në rrjetin social facebook. Ajo që e dallon është pikërisht gjallëria e saj, aktiviteti i dendur i anëtarëve, larmia e tematikave që trajtohen, barazia e gjinive si dhe amplituda e moshave 18 deri +65 vjeç.
Dhe nëse kjo faqe nuk do t'a kishte respektuar mendimin ndryshe, e para që do të këputej do të ishte pikërisht gjallëria e saj.

Nuk mund të konsiderohet si mendim ndryshe që duhet respektuar fjalori banal, personalizimet, sharjet, kërcënimet, daljet jashtë teme dhe komentet e paargumentuara.

Dhe kjo faqe zakonisht jo vetëm që e respekton mendimin ndryshe, por ajo është vetë mendimi ndryshe.
Dhe si?

Ndryshe në formën sesi shkruhet historia e shqiptarëve në programet tona mësimore dhe sesi ne e trajtojmë.
Ndryshe sa mësohet rreth shqipes dhe ndryshe është vlera që ne i japim.
Ndryshe nga sa respektohet në internet drejtshkrimi, ndryshe nga pikëpamja e inferioritetit me të cilat trajton shqiptari vetveten atje jashtë në realitet. Kjo faqe është vetë një produkt i mendimit ndryshe. I atij mendimi ndryshe të cilin nuk e dëgjoni as në mediat vizive, i atij mendimi ndryshe të cilin as ju nuk keni mundësinë ta shprehni diku.
E si mund të akuzosh për mosrespektim të mendimit ndryshe, pikërisht një faqe që është krijuar për të qenë zëri i mendimit ndryshe?

Por ajo që më ngacmoi më tepër të zgjatem sadopak në lëvrimin e termit "Respekto Mendimin Ndryshe" ishte një handikap që kjo shprehje mbart në vetvete.

Nëse realisht këtu nuk respektohet mendimi ndryshe, atëherë pse vallë ju partizanët e mendimit ndryshe nuk respektoni mendimin tonë ndryshe, për të mos respektuar mendimin tuaj ndryshe?


Shkroi: Stop Injorancës !

No comments: