Thursday, January 10, 2013

Të mirë me të gjithë, të këqinj me asnjë?

A mundet të jemi realisht të mirë dhe sa mund të jemi të vërtetë, kur jemi të mirë, me të gjithë?

Stop Injorancës !

No comments: