Thursday, January 10, 2013

Padija, tabutë dhe fanatizmi

Mendja e njeriut është si parashuta, funksionale vetëm në rastet kur është e hapur. Xhejms Djuar

No comments: