Monday, April 29, 2013

Të heshtim apo të flasim?!

"Në Gjermani ata erdhën fillimisht për komunistët dhe unë nuk fola. Nuk fola sepse unë vetë nuk isha komunist.
Atëherë ata erdhën për çifutët e unë përsëri nuk fola. Nuk fola sepse unë vetë nuk isha çifut.
Më vonë ata erdhën për sindikalistët dhe unë përsëri nuk fola. Nuk fola sepse unë vetë nuk isha sindikalist.
Pastaj ata erdhën për Katolikët dhe unë përsëri nuk u ndjeva. Unë nuk fola sepse une vetë isha protestant...

Më në fund ata erdhën për mua dhe atëherë nuk kishte mbetur askush të fliste..."

Elie Wiesel

No comments: