Sunday, May 19, 2013

A ka Perëndi?

Nëse ka një Perëndi, ai do jetë duke u lutur për të pranuar faljen time!

Frazë e gdhendur në një prej qelive të kampeve të përqëndrimit gjatë L.II Botërore prej një të burgosuri çifut.

No comments: