Wednesday, May 8, 2013

Pro Mbulesës së femrës


Jam plotësisht dakord me mbulesën e disa femrave.
Duhet të ketë patjetër një juri që përmes disa kritereve shumë strikte të përzgjedhë se cilat femra mundet të zbulojnë hiret e tyre në publik.
Zbulimi pa kriter i këtyre të fundit jo pak herë ka rritur artificialisht numrin e meshkujve të lëkundur në orientimin e tyre seksual.

Shkroi: Stop Injorancës !

No comments: