Friday, January 24, 2014

Cittadella

Citadela është një qytet prej afro 20 mijë banorësh në provincën e Padovës, të rajonit të Venecias, e krijuar nga Venetët në shekullin e XIII-të (Sitadèa)
Po të shikoni formën e qytezës ajo ka një formë të rregullt me 4 porta hyrjeje si të matura me kompas, që të çojnë drejt e në qendër.
Sot italianët akoma nuk e dinë prejardhjen e saktë të këtij emri dhe me gjasa mendojnë se ka të bëjë me shkëmbin apo gurin.
http://www.etimo.it/?term=cittadella

Venetët ishin fis ilir http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ancient_tribes_in_Illyria#Venetic dhe gjuha e tyre besohet se ka pashmangërisht lidhje me ilirishten, nga e cila dukshëm sot ka mbijetuar vetëm tek shqiptarët. http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_venetica

Sipas jush, cili është realisht kuptimi i emrit Cittadella, veç kuptimit që i jep shqipja, Qyteti i Yllit?
Shkroi: Stop InjorancësNo comments: