Friday, January 24, 2014

ZOTI është mërzitur me muslimanët

Nuk ka si shpjegohet ndryshe një goditje e fortë rrufeje mbi Xhaminë E Detarëve në Ulqin, e cila ka dëmtuar pjesën e sipërme të minares.
Dëmet mund të ishin më të mëdha nëse nuk do të kishte qenë i instaluar sistemi rrufepritës.


Po them vetëm që një kishë/xhami me rrufepritës mbi çatinë e saj, tregon një mungesë të madhe besimi. (Doug McLeod)

No comments: