Friday, January 24, 2014

Vendosni diçiturën

Nëse nuk do ta dija se kjo foto është shkrepur gjatë kremtimeve në një Institucion të Shenjtë, direkt do të mendoja se fotoja i takon një spitali psikiatrik!
Vetëm atje të rriturit luajnë me kukulla, apo mbështillen e lidhen me çarçafë.

Shkroi: Stop Injorancës

No comments: